Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

 

Modelformulier voor herroeping


(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
- Aan:                  All Road Events
                             Kleine Heistraat 16K247
                             4884 ME Wernhout


                              info@allroadevents.nl


-        Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
         de verkoop van de volgende producten:                 _____________________________________
         de verrichting van de volgende dienst:                   ______________________________________
herroep/herroepen*


-        Besteld op*/ontvangen op*                                       _______________________________________________
-        Naam                                                                                _______________________________________________
-        Adres                                                                                _______________________________________________


-       Handtekening (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 


        _________________________________
-      Datum

 


        ___________________________________
*     Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is